سفارش تبلیغ
صبا
نیکوترین خوى زنان زشت‏ترین خوى مردان است : به خود نازیدن و ترس ، و بخل ورزیدن . پس چون زن به خویش نازد ، رخصت ندهد که کسى بدو دست یازد ، و چون بخل آرد ، مال خود و مال شویش را نگاه دارد ، و چون ترسان بود ، از هر چه بدو روى آرد هراسان بود . [نهج البلاغه]


ارسال شده توسط تندیس تنهایی در 94/11/1:: 1:12 صبح

وای خدایا چقدر سخت بود طاقت آوردن...چقدر به گلوم فشار می یومد..حرفام قلمبه شده بود ..داشت سر ریز میشد ولی من باید جلوی خودمو میگرفتم..باید تحمل میکردم..اما اینجا ک دیگه لازم نیست تحمل کنم.لازم نیست یه چسب بزنم به دهنم ک نکنه چیزی رو بگم ک نباید..خدایا چرا اینقدر مهربون شده بود..خدایا خودش بود؟؟وای خدایا چقدر جدا شدن ازش سخت بود..

دستمو بگیر و منو محکم بکش تو آغوش خودت.اینقدر منو محکم فشار بده توی بغلت ک نفس کشیدن برام سخت بشه..دستتو دور کمرم محکم بگیر ک نتونم جایی برم..دستتو بزار روی چونم و سرمو بیار بالا و زل بزن توی چشمام..تو گوشم آهسته بگو خیلی دوستت دارم.خیلی دوستت دارم.خیلی دوستت دارم.

دستتو بکن لای موهامو دستشون کن و بندازشون روی شونم و سرتو بزار روش.بگو بهتر از اینجا هم جایی هست؟؟ منم میگم بله هست ،سینه ی تو..سرتو آروم بردارم و سر خودمو بزارم روی سینت و تو دستتو بزاری روی سرم و بگی تو مال خودمی و من لبخند بزنم و سرمو بیشتر توی سینه ات فشار بدم...دستمو میزارم روی لبات ک سکوت کنی و من راحت تر صدای قلبتو بشنوم و صدای قلبمو باهاش تنظیم کنم..

تو دلم از خدا میخوام این زمان نگذره این لحظه باقی بمونه ..نمیخوام از آغوش گرمت جای دیگه ای برم

تو آروم برام میخونی..به دستام تکیه کن پشتت به کوهه نترس از عاشقی عشق با شکوهه و.... .اشکهامو میبینی من به آرزوم رسیدم  .


کلمات کلیدی :

   1   2   3   4   5   >>   >